Advocaten

Hans Symoens

Hans Symoens

Advocaat

Beroepservaring

Advocaat (sinds 1994)
Houder van het getuigschrift opleiding Cassatie in strafzaken
Deeltijds assistent fiscaal recht VUB (1999-2005)
Deeltijds assistent fiscaal recht UA (2007-2008)
Gastdocent UA (Fiscaal strafrecht) 
Gastdocent KdGH (Anti witwaswetgeving) 
Lid van de Balie van Antwerpen

Vakgebieden

Fiscale geschillen en fiscale strafprocedures
Fiscale regularisaties

Opleiding

VUB (Grondige Gespecialiseerde Studie fiscaal recht 1994, grote onderscheiding)
VUB (licentiaat in de rechten 1993, onderscheiding)

Talen

Nederlands, Frans, Engels

Andere professionele activiteiten

Laureaat van de Fiskofoonprijs 1995 - Eervolle vermelding

Lid van het redactiecomité jurisprudentie en vaste medewerker van het Tijdschrift voor Fiscaal Recht (TFR - Larcier)

Lid ACAMS (Association of Anti-Money Laundering Specialists)  

Lid International Fiscal Association – Belgian branch
Lid BATL (Belgian Association of Tax Lawyers)

Contact

hans.symoens@alfalaw.be 
 


Publicaties

Boeken en verzamelwerken

 

•  SYMOENS, H., Deel II, Hoofdstuk 1 “Winsten van nijverheids-, handels- en landbouwbedrijven” in Handboek Personenbelasting, L. Maes en N. Plets (eds), Wolters Kluwer, Mechelen, jaarlijkse heruitgave;

•  DILLEN, L. en SYMOENS, H., Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer. Gerechtelijk recht. Artikel 632 Ger.W., Kluwer, (losbladig).
•  SYMOENS, H., "Art. 1385decies Ger.W." en "Art. 1385undecies Ger.W." in P. DAUW, B. DECONINCK en B. WYLLEMAN, (eds.), Duiding. Burgerlijk procesrecht, Brussel, Larcier, 2018, p. 382-383. 
•  SYMOENS, H., delen rechtspraak van de Raad van State in Fiscale Rechtspraakoverzichten. Grondrechten in fiscalibus, De Raedt, S. en Van de Vijver A. (coördinators), Larcier – vzw Fiskofoon, Brussel, 2016, 560 p.;
•  SYMOENS, H., "Wet 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme." in E. JANSSENS, (ed.), Duiding. Deontologie. Juridische beroepen. Advocatuur, Brussel, Larcier, 2015, p. 109-125.

•  SPRIET, B. en SYMOENS, H. (eds.), Fiscale procedure en fiscaal strafrecht 2013, Larcier, Brussel, 2013, 802 p.

•  SYMOENS, H.,”De meldings- en aangifteverplichtingen inzake fiscale fraude” in Actuele problemen van het fiscaal strafrecht, M. Maus en M. Rozie (eds.), Intersentia, Antwerpen-Cambridge, 2011, p. 151-179.
•  SYMOENS, H., "Art. 1385decies Ger.W." en "Art. 1385undecies Ger.W." in P. DAUW, B. DECONINCK en B. WYLLEMAN, (eds.), Duiding. Burgerlijk procesrecht, Brussel, Larcier, 2011, p. 667-668. 
•  SYMOENS, H., “Waarom ik wel en hij niet? Het fiscaal grondwettelijk gelijkheidsbeginsel” in Huldeboek André Spruyt. Een reis doorheen de basisbeginselen, M. Dejonckheere (ed.), die Keure, Brugge, 2011, p. 1-28.

•  STAS, D. en SYMOENS, H., “Enkele fiscale aspecten van de elektronische betaling” in Juridische aspecten van de elektronische betaling, Kluwer, Brussel, 2004, p. 207-227;

 

Tijdschriften

 

Internationaal

 

•  DE CEULAER, S. en SYMOENS, H., “Belgium publishes income tax treaties with Argentina and Uzbekistan”, Tax Notes International, volume 20, Number 2, 10 Januari 2000, p. 161-163;

•  DE CEULAER, S. en SYMOENS, H., “Belgium issues first circular on transfer pricing”, Tax Notes International, volume 19, number 17, 25 October 1999, p. 1592-1597;

 

Nationaal

 

•  AARAB, H. en SYMOENS, H.,"De gelijkgestelde belastingschuldige en dezelfde belastingelementen (bij de subsidiaire aanslag), niet altijd een evidentie", noot onder Antwerpen 22 mei 2018, R.A.B.G., 2018/19, p. 1743-1747 ; T.F.R., 2019, p. 265-267.
  SYMOENS, H., "De rechtskracht van het gezag van administratief gewijsde”, noot onder Antwerpen 7 november 2017, R.A.B.G., 2018/10, p. 910-913;

•  SYMOENS, H., "Vernietiging versus ontheffing (bis)” noot onder Cass. 15 september 2016 en Cass. 10 december 2009, T.F.R., 2017, p. 320-329;

•  SYMOENS, H., "Artikel 356 WIB1992: geen schorsing van de rechtsmiddelen, wel van de termijnen”, noot onder Cass 30 maart 2017, R.A.B.G., 2017/19, p. 1529-1531;

•  RAHMAN, S., en SYMOENS, H., "Fiscaal verzet moet volgens de gemeenrechtelijke procedure”, noot onder Rb. Antwerpen 24 juni 2015, T.F.R., 2016, p. 243-244.

•  SYMOENS, H., “Subsidiaire aanslag: geen herstel procedurefout of inkohiering vereist”, Fisc.Act. 2015, nr. 10, 2-4.

•  SYMOENS, H., "Artikel 361 WIB1992 heeft geen onevenredige gevolgen en schendt het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel niet”, noot onder GwH 7 juli 2011, T.F.R., 2012, 97-98.

•  SYMOENS, H., "De fiscale meldingsplicht van het O.M.”, noot onder Cass. 15 oktober 2010, T.F.R., 2011, p. 970-971.

•  SYMOENS, H., "’Back to the future’: het herstellen van de nietigheden bij een subsidiaire aanslag”, noot onder Antwerpen 26 oktober 2010, T.F.R., 2011, p. 713-714.

•  SYMOENS, H., “De achterhoede gevechten omtrent het fiscale bankgeheim”, R.A.B.G., 2011/10, 716-720.

•  SYMOENS, H., "De ‘nieuwe' fiscale procedure verhindert niet dat voor 'oude' aanslagjaren een nieuwe aanslag kan worden gevestigd na vernietiging van de aanslag door de rechtbank van eerste aanleg en dat de subsidiaire aanslag ook voor het hof van beroep kan worden voorgelegd”, noot onder Cass. 27 november 2009, T.F.R., 2010, p. 403-404.

•  SYMOENS, H., "De taalkundig dubbelzinnige meldingsplicht bij indiciën van fiscale fraude van de ambtenaren van het Openbaar Ministerie”, noot onder Antwerpen 5 mei 2009, T.F.R., 2010, p. 269-270.

•  SYMOENS, H., "De subsidiaire aanslag van artikel 356 WIB1992 of de fiscale processie van Echternach”, noot onder GwH 20 oktober 2009, nr. 158/2009, R.A.B.G., 2010/09, p. 543-549;

•  SYMOENS, H., "Het procedurele onderscheid tussen een retributie en een belasting”, noot onder Gent 17 maart 2009, T.F.R., 2009, p 693-694.

•  SYMOENS, H., "Dezelfde belastingelementen bij de nieuwe aanslag: alles of niets?”, noot onder Gent 18 november 2008, T.F.R., 2009, p. 308.

•  SMET, F. en SYMOENS, H., “Spaarrichtlijn: zijn eerder verkregen inlichtingen onrechtmatig verkregen?”, Fiscoloog 2008, afl. 1140, 5-7.

•  SYMOENS, H., “Subsidiaire aanslag al dan niet binnen zelfde procedure: discussie troef”, Fisc.Act. 2007, afl. 28, 6-9.

•  SYMOENS, H., "Artikel 361 WIB1992: ‘Catch-all’-bepaling of beperkt toepassingsgebied?”, noot onder Rb. Leuven 15 december 2006, T.F.R., 2006, p. 78-79.;

•  SCHRIJVERS, J., SYMOENS, H., “Bezwaartermijn wordt principieel niet verlengd als hij vervalt op een zaterdag, zondag of feestdag”, Fisc. Act. 2006, afl. 26, 3-6;

•  DEMEYERE, N., SYMOENS, H., “Antimisbruikbepaling. Cassatie: geen uitzonderlijke aanslagtermijn bij artikel 344, par. 1”, Fisc. Act. 2006, afl. 22, 1-2;

•  GOEMAN, J. en SYMOENS, H., "Dezelfde belastingelementen bij de nieuwe aanslag: licht aan het einde van de tunnel?”, noot onder Cass. 12 februari 2004, T.F.R., 2004, p. 1071-1072;

•  SYMOENS, H., "Vereist de subsidiaire aanslag een tussenvonnis of -arrest?”, noot onder Gent 25 november 2003, T.F.R., 2004, p. 576-578;

•  SYMOENS, H.,"De subsidiaire aanslag (art. 356 WIB92): de fiscale mythe van Sisyphus”, T.F.R., 2003, p. 775-785;

•  SYMOENS, H., De subsidiaire aanslag. Welke versie is voor welk aanslagjaar van toepassing?, noot onder Rb Bergen 30 januari 2002 en 28 februari 2002, T.F.R. 2002, afl. 230, 1025-1026

•  SYMOENS, H., "Vernietiging versus ontheffing” noot onder Antwerpen 19 juni 2001 en Brussel 8 juni 2001, T.F.R., 2002, p. 320-329;

•  SYMOENS, H., "De uitsluitende bedoeling om een nieuwe aanslag te vestigen verhindert de toepassing van artikel 355 WIB” noot onder Antwerpen 6 maart 2001, T.F.R., 2001, p. 667-668;

•  SYMOENS, H., "Belastingvermeerdering op inkomsten vastgesteld volgens tekenen en indiciën” noot onder Cassatie 4 mei 2000, T.F.R., 2000, p. 639-640;

•  SYMOENS, H. noot onder Antwerpen, 6 juni 2000, Alg.F.T., 2001, 136 ; R.G.F., 2001, p. 138;

•  SYMOENS, H. “De vestiging van een vervangende aanslag en de terugbetaling van voorheffingen en voorafbetalingen." noot onder Cass., 16 april 1999, Not.Fisc.M., 2001, p. 139;

•  SYMOENS, H., “Fiscale aspecten van uitgaven in verband met voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid gebruikte onroerende goederen”, noot onder Gent, 22 oktober 1998, Not.Fisc.M., 1999, nr. 4, p. 101-104;

•  SYMOENS, H., noot onder Luik, 14 november 1997, Alg. Fisc. T., 1998, p. 129-131.

•  BEECKMANS, K., De CANNIERE, F., DINGENEN, S., QUAGHEBEUR, M., ROSSENEU, C., SYMOENS, H., Overzicht van fiscale wetgeving van eind 1995 tot voor de volmachtenbesluiten van eind 1996, T.F.R., 1998, p. 6-33;

•  SYMOENS, H., "De indirecte winstsplitsingsmethode in het Belgisch internationaal fiscaal recht : het verhaal van het lelijke jonge eendje ?", T.F.R., 1995, p. 289-309;

•  SYMOENS, H.,"Misbruik van belastingverdragen", Fiskoloog (I), nr.141, p.4-6;

•  SYMOENS, H.,"Het nieuwe OESO-ontwerp¬-rapport inzake transfer-pricing (vervolg)", Fiskoloog (I), nr.138, p.4-7;

•  SYMOENS, H.,"Het nieuwe OESO-ontwerp-rapport inzake transfer-pricing", Fiskoloog (I), nr.137, p.1 & 4-5.


Contact

hans.symoens@alfalaw.be